Kivinet.fi

Kivinet

--- TÄMÄ SIVU EI OLE ENÄÄ AKTIIVINEN ---

KIVINET jatkaa Team Finland -tunnusten alla

Pk-yritysten kansainvälistymistä edistävä KIVINET-verkosto on vuodesta 2005 lähtien rohkaissut pk-yrityksiä vientiin ja saattanut yhteen useita yrityksiä ja kansainvälistymistä edistäviä toimijoita. Näkyvä osa kivinet verkoston toimintaa on ollut vuosittaiset valtakunnalliset KIVINET-kiertueet. Näitä on lemannut innostuneisuus, hyvä yhteishenki ja tekemisen meininki. Viiden kiertueen aikana on järjestetty kymmeniä maksuttomia tilaisuuksia, joihin on osallistunut reilut 6600 kuulijaa. Tapahtumien järjestelyissä ovat olleet mukana julkiset kansalliset ja seudulliset kansainvälistymispalveluiden tarjoajat sekä muita yksityisiä palveluidentarjoajia. Jatkossa alueellisia, pk-yrityksille suunnattuja kansainvälistymistapahtumia tullaan järjestämään uuden: Team Finland -tunnusten alla. Vuosien mittaan KIVINETin tilaisuuksissa on kuultu pk-yritysten kokemuksia ja keskusteltu avoimesti yritysten vienti- ja kansainvälistymispalveluiden kehittämistarpeista. Kiertueella mukaan valjastettiin myös Team Finland -verkostot maailmalta. Tapahtumissa on kuultu muun muassa Saudi-Arabian, Portugalin ja Tunisian lähetystöjen edustajia avaamassa palvelutarjontaa kansainvälistyville pk-yrityksille. Tilaisuuksien kautta maakuntien yrityksiä on kannustettu mukaan ideoimaan ja kehittämään Team Finlandia sekä osallistamaan heitä esimerkiksi pilottihankkeiden kautta. Samalla pk-yritysten näkemyksiä on viety valtiovallalle sekä Team Finland -verkoston toimintaa ohjaavalle ohjausryhmälle.

Yrityksen rahoitus

Yritysten on nykyään varsin helppoa hakea rahoitusta suoraan netistä. Tässä täytyy kuitenkin olla erittäin tarkkana, sillä yrityslainaa myöntäviä tahoja on useita. (Lue myös: Yritykselle rahoitus) Palvelut kuten ELY-keskus myöntää yrityksille rahoitusta ja avustuksia.